dimarts, 23 de març de 2010

Oracle


ADVERTÈNCIA


T’ho dic a tu, tan se val qui siguis,


¡Oh! Tu, que desitges explorar els arcans de la natura, que si no trobes en tu mateix


Allò que busques, tampoc ho podràs trobar a fora.


Si tu ignores les excel·lències de la teva pròpia casa ¿Com pretens descobrir altres

excel·lències?.


Tu portes amagat el Tresor dels Tresors.


¡Oh!, Home, Coneix-te a tu mateix i coneixeràs l’Univers i els Deus.


ORACLE DE DELFOS


1 comentari: